Екскурзијe по Шумадији и Западној Србији

Ескурзије-по-Шумадији

Јован Цвијић је теренски проучаваo Шумадију и Западну Србију 1893, 1895. и 1901. године. Том приликом је утврдио да се као саставни део рељефа између развођа Јадранског мора и Дунава налазе степеничасто поређане површи. Цвијић описује да се са висова Шумадије прво види једна пространа заравњеност или површ, која се постепено диже од Дунава према југу до првих планинских венаца изнад Ваљева, Ужица и око Западне Мораве. Детаљним испитивањем је утврдио да се површи деле у две групе. Једне, ниже, које не прелазе висину од 850 м и друга група, виших површи, које допиру до самог Дунавско-јадранског развођа, до висине око 2.000 м. За прве је доказао да су абразионе површи и да их на простору од Београда до Златибора има 7-8. Рад под називом Језерска пластика Шумадије написао је 1909. године и у њему су први пут запажене црте прибрежног рељефа у Шумадији и изведени многи закључци од општег значаја о маринском и језерском рељефу и о вези између њих и стварања долина. Цвијић је сматрао да је овај његов рад остао скоро непознат из разлога што није био преведен на неки од светских језика.