Боравак у Дубровнику

После петодневног боравка у Сланом код Дубровника, Јован Цвијић је са супругом Љубицом је 19. марта 1921. године дошао у Дубровник. Током боравка Цвијић се упознао са приликама које владају у Дубровнику, а истовремено је разгледао град и околину и обишао све културне институције. Био је у Цавтату, како би видео Богишићеву библиотеку и обишао Мочиљску шпиљу. Јован Цвијић није хтео да одржи јавно предавање у Дубровнику, али је примио омладину и млађе интелектуалце учлањене у Слогу и Југословенски академски клуб, и пристао да разговара са њима. Цвијић је у току свог вишегодишњег екскурзирања Дубровник обишао три пута: 1891. године као ученик, 1908. године када су му аустроугарске власти забраниле да посети град и наведена посета 1921. године.