Научна истраживања на Дојранском и Охридском језеру

ekskurzija-dojran

Након проучавања Островског језера кренули су преко Битоља у Охрид. Наши сународници у Охриду на све су се начине трудили да им испитивање и премеравање језера олакшају. Премеравање Охридког језера су завршили после осам дана. Током ових премеравања ноћивали су тамо где их ноћ по завршетку профила ухвати, било је то на пољу или на обали језера. Завршивши премеравање и учинивши неколико излета на западној страни Охридског језера отишли су до Преспанског језера. На основу мерења језерских дубина, проучавања површинских и подземних токова и широког окружења Цвијић је тада дошао до два важна научна закључка: Охридско језеро је старо и дубоко, док је Преспанско језеро око 200 m више и његова вода подземно отиче у Охридско језеро. После тога Цвијић се преко Солуна вратио у Београд оставивши апарате код свог ученика, Петра Јанковића, који је следеће године  премерио Дојранско, Ајвасилско (Лагадинског) и Бешичко језеро и обишао њихову околину. Док је Цвијић те године вршио истраживања на Косову.