Научни рад

Јован Цвијић је  својим радом успео да изгради научну географију у Србији. Започео је научно географско проучавање готово непознатог Балканског полуострва и захваљујући њеовим научним истраживањима  допринео је да се та велика област боље упозна. Цвијићев највећи допринос развоју географије је проучавање: крашких облика рељефа, утврђивање трагова ледника на планинама Балканског полуострва, подела планина, премеравања и проучавања језера Балканског полуострва, проучавање, како је сматрао, абразионог рељефа по јужном ободу Панонског басена, пошто у савременој науци постоје мишљења да то није абразиони рељеф, како је Цвијић мислио, већ флувијални, миграције становништва, типова насеља, менталитета нашег становништва, психичких типови становништва.