Признања

priznanja

Цвијић је током живота постао почасни члан многих научних и стручних установа у свету: Чешке академије наука у Прагу; Свесавезног друштва СССР у Лењинграду; Друштва природних наука у Нешателу; Чешког природњачког друштва у Брну; Спелеолошког друштва у Бечу; Матице српске у Новом Саду; Хрватског природословног друштва у Загребу; Српског пољопривредног друштва у Београду; Хрватског старинарског друштва у Книну; Скопског научног друштва.

Био је дописни члан Југословенске академије знаности и умјетности у Загребу; Италијанске академије наука, књижевности и уметности у Риму; Краљевског чешког друштва у Прагу; Ученог друштва Parnasos у Атини; Краљевског географског друштва у Лондону; Друштва за географију у Берлину; Географског друштва у Прагу; Пољског географског друштва у Варшави; Географског друштва у Женеви; Географског друштва у Нешателу; Географског друштва у Бечу; Географског друштва у Будимпешти; Географског друштва у Амстердаму; Географског друштва у Букурешту; Друштва за испитивање источних земаља у Бечу; Associe Etranger Czechoslovakia.

Био је изабран за почасног доктора Сорбоне у Паризу и Филозофског факултета у Прагу.

Добитник је медаље Краљевског географског друштва у Лондону; Географског друштва у Њујорку; Географског друштва у Паризу; Друштва за економску географију у Паризу; Универзитета Сорбоне у Паризу; Карловог универзитета у Прагу.