Различита предавања

Поред теренских истраживања Јован Цвијић се посветио и учешћу на различитим предавањима у Србији и свету. Издвајамо нека од њих:

 • Учествовање на Скупу немачких природњака и лекара у Бечу 1894. године (Uber Hahlen inostsebischen Kalgebirgen);
 • Учествовање на општој седници Географског друштва у Берлину 1902. године (Tarschungsreisen auf der Balkan Halbinsel);
 • Учествовање на 9. Међународном геолошком конгресу у Бечу 1903. године (Die Tektonik der Balkan Habinsel, mit besonderer Berucksichtigung der hemeren Tartschnitte in der Kenntniss der geologie von Bulgarien, Serbien und Makedonien);
 • Гостовање у Колу српских сестара 1907. године (О националном раду);
 • Одржао неколико предавања на Универзитету у Београду 1908. године (О анексији Босне и Херцеговине);
 • Одржао предавање у просторијама Више женске школе а у оквиру програма низа бесплатних предавања које је организовало Удружење природњака Универзитета у Београду 27. новембра 1908. године (О животу језера);
 • Одржао предавање на састанку Српског географског друштва 1910. године (Јужномакедонска језера и климатска колебања);
 • Учествовање на Интернационалном географском конгресу у Риму 1913. године;
 • Учешће на 5. Конгресу чешких природњака и лекара у Прагу 1914. године (Генетска класификација балканских језера;  Метанастазичка карта Србије);
 • Учешће  као делегата Српске краљевске академије наука у Асоцијацији савезничких академија у Бриселу 1919. године;
 • Одржао у великој жупанијској дворани у Осијеку предавање 1922. године (Народно јединство Срба, Хрвата и Словенаца).
razlicita-predavanja2