Јован Цвијић о сараднику Јиржи Данешу на путовању на Проклетијама

О учешћу чешког научника Јиржи Данеша на овом путовању, Цвијић је записао следеће: „Господин Данеш је био за нашу екскурзију двострука добит. Најпре тиме што је необичном љубазношћу и веселошћу зачињавао и олакшавао наше путовање; затим што сам с њиме могао дискутовати нарочито глацијалне наласке, и на тај начин испитивати и прецизније утврдити вредност својих мњења”.