Виртуелни музеј Јован Цвијић

добродошли на Дигиталну музејску поставку "јован цвијић"

Јован Цвијић, оснивач српске научне географије, и поред тога оснивач Географског завода (данашњег Географског факултета Универзитета у Београду) и Српског географског друштва које и данас постоји, професор Универзитета у Београду, ректор Универзитета у Београду (школске 1906/07. и 1919/20. године), председник Српске краљевске академије, данашње Српске академије наука и уметности (од 1921. до 1927. године), рођен је у Лозници октобра 1865. године.

Данас у Лозници постоје: основна школа која носи његово име, два споменика подигнута великом научнику, спомен плоча где се налазила кућа у којој је рођен, улица и трг који носе његово име.

Оригинална документа и предмети из периода Цвијићевог живота у Лозници нису сачувани, те је Центар за културу „Вук Караџић“ покренуо пројекат израде дигиталне музејске поставке посвећене животу и раду знаменитог српског научника. Дигитална музејска поставка „Јован Цвијић“ је постављена веб страну www.jovancvijic.ckvkaradzic.org.rs.

За израду дигиталне музејске поставке коришћена су документа из Архива Српске академије наука и уметности, где се налази заоставштина Јована Цвијића, и из Музеја града Београда, односно Музеја Јована Цвијића. где се налазе оригинални предмети из куће коју је Јован Цвијић саградио у Београду и у којој је живео до своје смрти 1927. године.

Архив Српске академије наука и уметности и Музеј града Београда су дали сагласност за коришћење репродукција оригиналних докумената. Рецензију пројекта је написала др Ана Милановић Пешић, научни сарадник Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

За реализацију овог пројекта дугујемо велику захвалност запосленима у Архиву Српске академије наука и уметности и Музеју града Београда, сарадницима из Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, професору емеритусу Стевану Станковићу, Министарству културе и информисања, колегама и сарадницима који су својим сугестијама помогли при реализацији пројекта.

Мишљење о пројекту и рецензију пројекта дала је Др Ана Милановић Пешић,  рецензију можете прочитати на следећем  линку.

Биљана Радичевић

мср Биљана Радичевић
географ и аутор пројекта

У Лозници, октобар 2019.