Распоред наставе Јована Цвијића

Цвијић је у Географском заводу изводио наставу у виду предавања, вежбања, географског семинара и научних екскурзија. Према прегледу предавања на Универзитету, која се налазе у Архиву Српске академије наука и уметности, Цвијић је од 1905. па све до 1925. године држао наставу према следећем распореду:

 • Предавања за први (зимски) семестар 1906/07:
 • Универзитетска власт – ректор др Јован Цвијић;
 • Универзитетски савет – председник др Јован Цвијић;
 • Универзитетска управа – председник др Јован Цвијић;
 • Лимнологија и океанографија (3 часа недељно, понедељком, утроком и средом од 17 до 18 часова);
 • Језера Балканског полуострва (1 час недељно, петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (3 часа недељно, четвртком од 15 до 18 часова);
 • Картографска и антропогеографска вежбања (број часова и распоред према договору са студентима).
 • Предавања за други (летњи) семестар 1906/07:
 • Универзитетска власт – ректор др Јован Цвијић;
 • Универзитетски савет – председник др Јован Цвијић;
 • Универзитетска управа – председник др Јован Цвијић;
 • Геоморфологија (3 часа недељно, понедељком, уторком и средом од 17 до 18 часова);
 • Формирање долина Балканског полуострва (1 час недељно, петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (3 часа недељно, четвртком од 15 до 18 часова);
 • Практична вежбања за почетнике (3 часа недељно, суботом од 15 до 18 часова у Географском заводу).
 • Предавања за први (зимски) семестар 1907/08:
 • Др Јован Цвијић редовни професор географије у одсуству.
 • Предавања за други (летњи) семестар 1907/08:
 • Др Јован Цвијић редовни професор географије на одсуству од 1. априла; објавиће своја предавања доцније.
 • Предавања за други (летњи) семестар 1908/09:
 • Основе физичке географије (4 часа недељно, понедељком, уторком, средом и петком од 17 до 18 часова, слушаоница 50);
 • Географски семинар (3 часа недељно, четвртком од 15 до 18 часова);
 • Картографска вежбања (број и распоред часова према договору са студентима).
 • Предавања за први (зимски) семестар 1909/10:
 • Морфологија Балканског полуострва и Аустроугарске (4 часа недељно, понедељком, уторком, средом и петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (3 часа недељно, четвртком од 15 до 18 часова);
 • Картографска вежбања (уз помоћ асистента Т. В. Маринковића, понедељком после подне).
 • Предавања за први (зимски) семестар 1910/11:
 • Геоморфологија (понедељком и уторком од 17 до 18 часова);
 • Географија и етнографија Старе Србије (средом и петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (четвртком од 15 до 18 часова);
 • Географска вежбања (према договору са студентима, уз припомоћ асистента Милорада Драгића).
 • Предавања за други (летњи) семестар 1910/11:
 • Географија и етнографија Старе Србије и Македоније (понедељком, уторком и средом од 17 до 18 часова);
 • Тектоника Балканског полуострва (петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (четвртком од 15 до 18 часова);
 • Картографска вежбања (петком од 15 до 17 часова, уз припомоћ асистента Милорада Драгића).
 • Предавања за први (зимски) семестар 1911/12:
 • Геоморфологија Србије и суседних области (понедељком, уторком, средом и петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (четвртком од 15 до 18 часова);
 • Картографска вежбања (према договору са студентима, уз припомоћ асистента Милорада Драгића).
 • Предавања за први (зимски) семестар 1912/13:
 • Физичка географија (понедељком, уторком, средом и петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (четвртком од 15 до 18 часова);
 • Географско и картографско вежбање (суботом од 14 до 17 часова).
 • Предавања за други (летњи) семестар 1913/14:
 • Морфологија Земљине површине (4 часа недељно, понедељком, уторком, средом и петком од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (са Јевтом Дедијером, 2 часа недељно, четвртком од 16 до 18 часова);
 • Екскурзије (према договору са студентима).
 • Предавања за други (летњи) семестар 1922/23:
 • Геоморфологија (3 часа недељно,понедељком, уторком и средом од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (2 часа недељно, четвртком од 15 до 17 часова);
 • Картографска вежбања (2 часа недељно, према договору са студентима).
 • Предавања за први (зимски) семестар 1923/24:
 • Геоморфологија (3 часа недељно, понедељком, уторком и средом од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (2 часа недељно,четвртком од 15 до 17 часова);
 • Картографска вежбања (2 часа недељно, суботом од 14 до 16 часова).
 • Предавања за други (летњи) семестар 1923/24:
 • Геоморфологија (3 часа недељно, понедељком, уторком и средом од 17 до 18 часова, слушаоница Географског завода);
 • Географски семинар (2 часа недељно, четвртком од 15 до 17 часова, са Боривојем Милојевићем, слушаоница Географског завода);
 • Картографска вежбања (2 часа недељно, понедељком од 14 до 16 часова);
 • Екскурзије (према договору са студентима).
 • Предавања за први (зимски) семестар 1924/25:
 • Геоморфологија (3 часа недељно, понедељком, уторком и средом од 17 до 18 часова);
 • Географски семинар (2 часа недељно, четвртком од 15 до 17 часова, са др Боривојем Милојевићем, слушаоница Географског института).
 • Предавања за други (летњи) семестар 1924/25:
 • Др Јован Цвијић, редовни професор овог семестра неће држати предавања.