Улога Јована Цвијића у Првом светском рату

Први светски рат је почео 28. јула 1914. године објавом рата Аустро-Угарске Србији. Влада Аустро-Угарске је искорисила убиство надвојводе Франца Фердинанада као повод за решавање српског питања. Дана 23. јула 1914. године Аустро-Угарска је Србији упутила ултиматум, који је био неприхватљив за суверену државу. Србија је одбила ултиматум, а одговор Аустро-Угарске је био објава рата. […]

Цвијићев хуманитарни рад у току Првог светског рата

Крајем новембра 1915. године Јован Цвијић са супругом Љубицом одлази у Нешател, мало место у Швајцарској, где се бавио научним радом и организовањем помоћи српским ученицима и студентима које је рат затекао у Швајцарској. Током боравка у Нешателу непрекидно је добијао писма од српског становништва који су у Швајцарску дошли пре и током Великог рата. […]