Српско географско друштво

На Благовести 1910. године Јован Цвијић је са својим сарадницима основао Српско географско друштво, прво удружење те врсте на Балканском полуострву, чији је главни задатак био научни и стручни рад, као и популарисање знања из географије и сродних наука. На оснивачкој седници Српског географског друштва, Јован Цвијић је навео као разлоге за оснивање Друштва: ојачан […]

Различита предавања

Поред теренских истраживања Јован Цвијић се посветио и учешћу на различитим предавањима у Србији и свету. Издвајамо нека од њих: Учествовање на Скупу немачких природњака и лекара у Бечу 1894. године (Uber Hahlen inostsebischen Kalgebirgen); Учествовање на општој седници Географског друштва у Берлину 1902. године (Tarschungsreisen auf der Balkan Halbinsel); Учествовање на 9. Међународном геолошком […]

Научни рад

Јован Цвијић је  својим радом успео да изгради научну географију у Србији. Започео је научно географско проучавање готово непознатог Балканског полуострва и захваљујући њеовим научним истраживањима  допринео је да се та велика област боље упозна. Цвијићев највећи допринос развоју географије је проучавање: крашких облика рељефа, утврђивање трагова ледника на планинама Балканског полуострва, подела планина, премеравања […]

Обележавање различитих годишњица Цвијићу у част

Јован Цвијић се осим научног рада, захваљујући којем је стекао велики углед међу представницима науке, у јавности истакао као велики национални радник кроз различите видове хуманитарних помоћи у току Првог светског рата, заступања националних интереса и идеје уједињења, те је стекао велики број поштовалаца у народу. Још за Цвијићева живота организовано је неколико свечаности њему […]

predsednik-akademije-nauka

Председник Српске краљевске академије, данашње Српске академије наука и уметности

Српска краљевска академија је основана 1. новембра 1886. године настављајући рад Друштва српске словесности и Српског ученог друштва, чији је задатак био да унапређује све врсте наука и уметности у Србији. Рад Академије је био подељен на 4 одељења: природне науке, филозофске науке, друштвене науке и уметности. Захваљујући својим научним истраживањима и научним делима, Јован […]

Библиографија Јована Цвијића

Цвијић је сматрао да научни рад представља изузетно напорну делатност која се мора радити свим интелектуалним и духовним способностима, укључујући и емоционалну страну личности. Научни рад представља дуготрајни процес повезан са истрајношћу, марљивошћу и доследношћу у реализацији одређеног научног пројекта. Како би се зацртано постигло, потребан је, поред осталих фактора, и велика воља да се […]